Bosmti Opleidingen

BosMti Opleidingen
BosMti Opleidingen is een collectief opleidingsbedrijf. Het bedrijf leidt studenten op volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op niveau 2 of 3 van het MBO.

Tijdens de opleiding werken deze studenten vier dagen per week bij een van de lidbedrijven. Daarnaast volgen ze een dag per week theoretische vakken bij een onderwijsinstelling. De studenten hebben een dienstverband bij BosMti Opleidingen volgens de cao voor de meubelindustrie.

PRAKTIJKVERHALEN