Team BosMti Opleidingen & Vakademy wenst u een gelukkig 2020!

Geluk, liefde en vooral gezondheid voor 2020!

De feestdagen zijn voorbij en goede voornemens zijn weer gemaakt. Dus gaan we er een leuk, vrolijk en gezellig 2020 van maken. Het Bestuur van Stichting BosMti Groep, directie en medewerkers van BosMti Holding BV wensen u een mooi 2020 met vooral een goede gezondheid!

Wat mogen we van 2020 verwachten?
Het nieuwe jaar 2020 wordt gekenmerkt door enkele onzekerheden. Ondanks dat de beurzen een succesvol jaar achter de rug hebben wordt dat niet geheel zichtbaar in de verwachte economische groei. Hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gevolgen voor de wereldeconomie? Wat gaat het stikstofbeleid in de praktijk aan gevolgen hebben?

De nieuwe CAO voor de Meubelindustrie laat nog even op zich wachten, wat worden de gevolgen op het vlak van loonontwikkeling?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is in werking getreden maar wat zijn de effecten in de praktijk? Wat wordt de WW premie voor BBL studenten en overige tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Kortom: een jaar waarin het nodige staat te gebeuren!