MBO niveau 3 – allround beroepsopleiding
bij vmbo-kader – gemengd theoretisch - theoretisch vooropleiding

Structuur:
 • Driejarige BBL-opleiding met een combinatie van leren en werken.
 • Een dag per week theorie bij onderwijsinstelling.
 • Vier dagen per week werkzaam als medewerker in de productie van een lidbedrijf.

 

Organisatie door BosMti Opleidingen:
 • Uitgebreide werving en selectie van student.
 • Uitplaatsing bij lidbedrijf.
 • Meerdere leerbedrijven tijdens de opleiding (bij voorkeur rouleren tijdens de opleiding).
 • Intensieve begeleiding door BosMti Coach en instructeur.
 • Begeleiding gericht op theorie, praktijk, persoonlijke ontwikkeling en juiste beroepshouding.

 

Aanvullende scholing op leerwerkplaats van Vakademy:
 • Bijscholing in het toepassen van basiskennis en vaardigheden.
 • Bijscholing in kennis van materialen – gereedschappen/ machines – constructies en bedienen CNC 2D.
 • Proeve van Bekwaamheid (deel 1 van praktijkexaminering) op de leerwerkplaats.
Arbeidsrechtelijke voorwaarden:
 • Student is in dienst van BosMti Opleidingen en wordt uitgeplaatst bij een lidbedrijf.
 • BosMti Opleidingen is formele werkgever en risicodragend voor alle werkgeverslasten.
 • Inlenend lidbedrijf betaalt alleen inleentarief over de gewerkte uren.
 • Loonkosten over schooldagen, bijscholing, verlof en ziekteverzuim neemt BosMti Opleidingen voor haar rekening.

PRAKTIJKVERHALEN