MasterClass Pre HBO
bij vooropleiding BOL4

Structuur:
 • 1-jarige interne opleiding in een combinatie van leren en werken.
 • Ongeveer 20 dagen specifieke scholing op het opleidingscentrum van Vakademy.
 • Maatwerk mogelijk in overleg met lidbedrijf.
 • 5 dagen per week werkzaam als allround productiemedewerker of aankomend leidinggevende / werkvoorbereider bij een lidbedrijf.
Organisatie door BosMti Opleidingen:
 • Uitgebreide werving en selectie van student/werknemer.
 • Uitplaatsing bij geselecteerd lidbedrijf.
 • Alleen rouleren op verzoek of noodzaak.
 • Intensieve begeleiding door persoonlijke coach en trainers van Vakademy.
 • Begeleiding gericht op het versterken van de positie van de student/werknemer in een bedrijf (communicatie en persoonlijke ontwikkeling).
Aanvullende scholing op leerwerkplaats van Vakademy:
 • Vergroten van de view op de activiteiten in een bedrijf.
 • Verdieping in diverse domeinen: werkvoorbereiding, leidinggeven, projectleiding en loopbaanontwikkeling.
 • Gastlessen en trainingen door professionals uit de branche.
 • Theorie en praktijk versterken elkaar: bedrijfsbezoeken, gastsprekers en excursies.
 • Zowel dagscholing als avondscholing: ongeveer 20 dagen.
Arbeidsrechtelijke voorwaarden:
 • Student is in dienst van Vakademy en wordt uitgeplaatst bij een lidbedrijf.
 • Vakademy is formele werkgever en risicodragend voor alle werkgeverslasten.
 • Inlenend lidbedrijf betaald alleen inleentarief over de gewerkt uren.
 • Loonkosten over schooldagen – bijscholing – verlof en ziekteverzuim voor rekening Vakademy.

PRAKTIJKVERHALEN