HBO Technische Bedrijfskunde – Associate Degree
bij MasterClass PreHBO of BOL4 vooropleiding

Structuur:
 • 2-jarige opleiding in een combinatie van leren en werken.
 • 1 middag en avond per week theorie bij onderwijsinstelling Fontys.
 • 4 dagen per week werkzaam als aankomend werkvoorbereider, projectleider of meewerkend leidinggevende van een lidbedrijf.
 • 12 dagdelen specifieke scholing op opleidingscentrum van Vakademy.
 • Maatwerk in overleg met lidbedrijf.
Organisatie door BosMti Opleidingen:
 • Uitgebreide werving en selectie van student/werknemer.
 • Uitplaatsing bij geselecteerd lidbedrijf.
 • Alleen rouleren op verzoek of noodzaak.
 • Intensieve begeleiding door een persoonlijke coach van Vakademy.
Aanvullende scholing op leerwerkplaats van Vakademy:
 • Vergroten van de view op de activiteiten in een bedrijf.
 • Het programma van bijscholing wordt op maat gemaakt.
 • Zowel dagscholing als avondscholing.
 • Gastlessen en trainingen door professionals uit de branche.
Arbeidsrechtelijke voorwaarden:
 • Student/ werknemer is in dienst van Vakademy en wordt uitgeplaatst bij een lidbedrijf.
 • Vakademy is de formele werkgever en risicodragend voor alle werkgeverslasten.
 • Inlenend lidbedrijf betaalt alleen inleentarief over de gewerkte uren.
 • Loonkosten over schooldagen – bijscholing – verlof en ziekteverzuim neemt Vakademy voor haar rekening.

PRAKTIJKVERHALEN